Оперативен лизинг

Оперативен лизинг с гаранционен депозит от 3/три/ до 7/седем/ месечни вноски. Подходящ е за юридически лица.

Оперативния лизинг е форма на договор за финансиране, при която срещу заплщане на месечни наемни вноски се използва актив за определен срок.

След изтичане на срока на договора за ползване, активът може да бъде върнат, заменен с нов или закупен по изчислена пазарна стойност.

Предимства:

  • Можете да ползвате актива дългосрочно без да придобивате собственост върху него .

  • Не носите риск от остатъчна стойност на актива- при приключване на срока на договора просто ни го връщате, а възможностите за нов модел са пред вас.

  • Имате възможност да оптимизирате вашите парични потоци и да планирате разходите си.

  • Фиксираните месечни вноски се считат, като текущ разход в счетоводството на компанията и не се променят за срока на лизинга.

  • Получавате лизингово решение, съобразено с вашите нужди.