Видове лизинг

Професионалистите на ПРИМА помагат както на международни компании, така и на представители на малкия бизнес да се възползват от възможностите на пазара, предоставяйки им лизингови решения в съответствие с техните специфични потребности.Много е важно за нас, да участваме избора на автомобил, и да осигурим на клиентите ни най-добрата сделка.

Видовете лизинг,   които предлагаме,  чрез наши партньори:

business

Финансов лизинг с отворен край.

Подходящ е за юридически и физически лица. Финансовия лизинг с отворен край дава избор на клиента дали да заплати остатъчната стойност на актива, или не – съответно дали да придобие собствеността върху лизинговия обект, или не.

Научи повече
лизинг

Финансов лизинг със затворен край

Подходящ е за юридически и физически лица. При финансовия лизинг със затворен край лизингополучателят придобива собствеността върху актива в края на лизинговия договор. Фактура за цялата стойност на актива се издава в момента на приемо-предаване.

Научи повече
финансов лизинг

Финансов лизинг със затворен край и капитализация на ДДС

Подходящ за юридически лица. При финансов лизинг със затворен край, след приемо-предаване на лизинговия актив на клиента, се издава фактура за цялата главница, съгласно погасителния план от лизинговия договор, и прилежащото към нея ДДС.

Научи повече
операитвен

Оперативен лизинг

Оперативен лизинг с гаранционен депозит от 3/три/ до 7/седем/ месечни вноски. Подходящ е за юридически лица. Оперативния лизинг е форма на договор за финансиране, при която срещу заплащане на месечни наемни вноски се използва актив за определен срок.

Научи повече

VIP Услуги :

  • Индивидуален флийт мениджмънт на компании с над 3 /три/ броя автомобили
  • Дългосрочен наем